Personuppgiftspolicy

Uppgifter som du lämnar till oss:

PICKUP behandlar namn, telefonnummer och e-post om kontaktpersoner hos Kunden, och om Kunden är en enskild näringsidkare även personnummer, samt fakturerings uppgifter till Kunden.

Ändamål med behandlingen/Vad används uppgifterna till:

Uppgifterna samlas in för att PICKUP ska kunna ingå avtal om och kommunicera med Kunden gällande tillhandahållande av Tjänsten enligt avtalet, samt för att kunna skicka ut marknadsföringsmaterial och övrig information om Tjänsterna och PICKUP tjänsteutbud.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter:

Vi behandlar samtliga uppgifter ovan baserat på den lagliga grunden intresseavvägning. Vårt intresse är att kunna fakturera Kunden, kunna informera Kunden om vår tjänst så att Kunden kan maximera nyttan av den, samt upplysa Kunden om nya möjligheter som finns med tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje part:

PICKUP kommer att överföra dina personuppgifter till Dropbox där vi i huvudsak behandlar ditt telefonnummer för fakturahantering, Google som tillhandahåller Gmail när du kommunicerar med oss via e-post, Get Accept när du signerar avtalet med PICKUP och till 46 elks där vi sparar telefonnummer till dig. Samtliga mottagare av dina personuppgifter behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Lagring och gallring av personuppgifter:

Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering:

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Du kan även när som helst motsätta dig att ta emot marknadsföringsmaterial från oss.


  • Namn: Inspirepro product technology AB
  • E-post : support@pickup.nu
  • Tel.nr: 0760906903
  • Web: www.pickup.nu
  • Org.nr : 556937-2542
  • VAT.nr : SE556937254201